Terug naar de tekentafel

Terug naar de tekentafel

 
 
 
 

Die puntenslijper was een half jaar geleden toch al gedeconstrueerd? Dat klopt. Maar nu is hij het onderwerp geworden van een nieuw deconstructie-experiment.

Nadat een artikel tot de som van zijn onderdelen is gedeconstrueerd, is de logische volgende stap het terugbrengen van de onderdelen tot hun grondstoffen: de metalen smelten en onder de grond verstoppen, en de kunststoffen middels chemische processen weer in olie veranderen. Dat is een rommelig en niet bijster interessant proces, fotografisch gezien. Vandaar dat er geen foto’s van zijn.

De stap die daarna volgt is echter bijzonder interessant, zo niet fotografisch dan toch zeker grafisch gezien: de onderdelen terugbrengen tot de blauwdruk van het artikel.